Aldrig løbet før, så er det her du starter. Er du erfaren løber, er det her du fortsætter.

Løb hver mandag kl. 18.30.
Læs mere her>>>

Onsdag:
Intervaltræning kl 18:30. 
Læs mere>>>

Lørdag kl.10.00 
Uformel træning.

4760 grunde til at løbe i Nyråd Løbeklub. Læs her>>>

Du må færdes i skoven fra kl. 6 til solnedgang.
Tjek øvrige regler for færdsel i skovene her>>>
Webmaster: Per Frandsen
Skriv, hvis du har gode ideer til siden eller billeder.
Mail: nyraad.loeb@gmail.com
Sponsor for klubben og Margueritløbet 2018


Færdsel i skovene - regler
Hvad må man i skoven?

Skovskiltet og skovens regler

Ved indgangen til mange skove står et skilt der fortæller om skoven er offentlig eller privat.
I private skove må man:

være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
gå på veje og stier - og i umiddelbar nærhed af veje og stier
ikke skære eller klippe noget af træerne
samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug
kun ride efter nærmere aftale med ejeren.
I de offentlige skove må man:

være døgnet rundt
gå overalt, undtagen hvor der er sat hegn
skære eller klippe kviste af løvtræer, hvis de er over 10 meter høje
samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug
ride hvis man overholder en række betingelser, spørg skovdistriktet.
I alle skove må man:

cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
holde hunden i snor. Kun i de særlige hundeskove må den løbe frit
aldrig grave planter op.
Mange typer af arrangementer kræver tilladelse, uanset om skoven er offentlig eller privat. Spørg hellere skovejeren en gang for meget end for lidt.

Se også Skov- og Naturstyrelsens folder "Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt" som PDF-fil.

Uskrevne regler
Husk at du er gæst i skoven, hvad end det er en privat eller offentlig skov. Tænk dig om, så du ikke kommer til at overtræde nogle af de regler der gælder her.
Smid aldrig affald i skoven. Hvis du støder på affald, så tag det med og smid det i en affaldsspand.
Tænk på, at der også er andre der bruger skoven og glæder sig over den.

Skoven er levested for en masse dyr og fugle. De bor her – og de bliver let skræmt og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven skal du derfor bevæge dig nogenlunde roligt omkring. Så kan du se og opleve mange flere dyr.

Når dyrene yngler skal du være ekstra forsigtig. Hvis du finder et rådyr-lam må du aldrig røre ved det. Gå hurtigt videre, så dets mor kan komme hen til det igen.

Husk på, at træstabler, juletræer, grangrene og brænde er en del af skovens produktion. Dem må du selvfølgelig ikke fjerne.