Vintertræning


Vintertræning 2023/24

Fra mandag den 30. oktober 2023 til og med mandag den 25. marts 2024 er der efterår/vinter-vedligeholdelsestræning (svarende til perioden med vintertid).

Der er én gårute og løberuter på ca.  5, 7 og 10 km.


Vi løber som sædvanlig hver mandag aften kl. 18.00 med start ved Vintersbøllehallen, Bakkebøllevej 6. 4760 Vordingborg.

Træningen er baseret på at vedligeholde den form, der er bygget op gennem sommertræningen. Der er derfor ingen progression i træningen på de enkelte hold.  De lokalkendte trænere vil gøre sig umage med at planlægge afvekslende løberuter hen over vinteren.


I oversigten nedenfor kan du se hvilket tempo de enkelte hold som udgangspunkt løber i. Der vil i videst muligt omfang blive taget individuelle hensyn, f.eks. med indlagte u-vendinger. Det er også muligt hen over vinteren at skifte hold. Så du skal ikke være nervøs for, at du ikke kan følge med. For i sidste ende skal det også være hyggeligt, givende og socialt.HUSK LØBETRØJE MED REFLEKSER OG GERNE PANDELAMPE.Vinterhold med distance og ca. tempo (kilometertider)


Gåhold. Varighed ca. 1 time. Hastighed efter formåen.


5 km. Vi deler os op i to grupper, så der både er et hold hvor tempoet tilpasses deltagerne (alle kan være med) og et lidt hurtigere, hvor tempo tilpasses løberne i intervallet 6:30 til 7:30 min/km.


7 km. Tempo: Tilpasses løberne i intervallet 6:00 til 7:00 min/km.


10 km. Tempo: Tilpasses løberne i intervallet 5:00 til 6:00 min/km.
Onsdag og lørdag

Vi træner mere uformelt onsdage kl. 18:00 og lørdage kl 10:00, hvor vi deler vi os op i hold med udgangspunkt i de fremmødtes ønsker på dagen.